Vážení zákazníci, na našom e-shope prebiehajú zľavy až 50% na príslušenstvo. Akcia je platná do vypredania zásob.

Elektronický sprievodný list k servisu

Nemôžete k nám prísť osobne?

Pošlite nám svoje poškodené zariadenie poštou, alebo využite nášho kuriéra, ktorý zariadenie vyzdvihne priamo u vás doma ( cena za službu je 6€ ).

Opravené zariadenie vám odošleme kuriérom späť ZDARMA.Predavajúci

M-Plus Services s.r.o

Murgašova 90/5
058 01 Poprad


IČO : 51281856
DIČ : 2120655350
IČ DPH : SK2120655350


Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , Vložka číslo:  35691

Československá obchodná banka
Číslo účtu: 4025399220/7500
IBAN : SK94 7500 0000 0040 2539 9220
SWIFT: CEKOSKBX

*Zmluvné podmienky opravy a upozornenia:
– Záručná doba na servisný úkon je 3 mesiace
– Záručná doba na náhradný diel je 24 mesiacov
– Záručná doba sa na rozobratý prístroj, prístroj s mechanickým poškodením a vniknutím neznámych kvapalín nevzťahuje (servisné stredisko nezodpovedá za skryté závady na týchto prístrojoch po ich rozobratí)
– V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne zariadenie do 7 dní po oprave je povinný zaplatiť servisnému stredisku poplatok 0,2,-€ za každý začatý deň

Po odoslaní sprievodného listu budeme čakať na doručenie zariadenia aby sme ho mohli v čo najkratšom čase opraviť a odoslať späť k Vám.

Zákazník

  Zariadenie

  Doprava a platba

  Podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

  Týmto udeľujem súhlas M-Plus Services s.r.o so spracovaním mojich osobných údajov v dotazníku a osobných údajov získaných z tejto stránky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho
  parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento súhlas je možné
  kedykoľvek písomne odvolať.