Vážení zákazníci, na našom e-shope prebiehajú zľavy až 50% na príslušenstvo. Akcia je platná do vypredania zásob.

Elektronická reklamácia zakúpeného tovaru

Ak žiadate o reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom E-shopu www.Mobil-Plus.sk prosím využite náš online reklamačný formulár alebo tovar zašlite spolu s reklamačným protokolom na adresu:


Predavajúci

M-Plus Services s.r.o

Murgašova 90/5
058 01 Poprad


IČO : 51281856
DIČ : 2120655350
IČ DPH : SK2120655350


Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , Vložka číslo:  35691

Československá obchodná banka
Číslo účtu: 4025399220/7500
IBAN : SK94 7500 0000 0040 2539 9220
SWIFT: CEKOSKBX

*M-Plus Services s.r.o, so sídlom Murgašova 90/5, 058 01 Poprad, IČO: 51281856 (ďalej len „predávajúci“) týmto upovedomuje svojich zákazníkov, že komplexný proces vedenia reklamačného konania vrátane celej komunikácie so spotrebiteľom je možné viesť elektronickou formou, a to komunikáciou priamo na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ na tieto účely dobrovoľne poskytne predávajúcemu. Na takto poskytnutú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané všetky relevantné informácie o stave reklamačného konania vrátane písomného oznámenia o vybavení reklamácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Ihneď po odoslaní sa reklamácia príjme do nášho systému a my tak môžeme Vašu reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase.

Zákazník

  Podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

  Týmto udeľujem súhlas M-Plus Services s.r.o so spracovaním mojich osobných údajov v
  dotazníku a osobných údajov získaných z tejto stránky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho
  parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.