Kontakt

Kontaktné informácie

 Murgašova 80/6
 058 01 Poprad
 Slovensko

+421 902 286 651
info@mobil-plus.sk

Kde nás nájdete

Otváracie hodiny

Pondelok
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Utorok
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Streda
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Štvrtok
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Piatok
9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené

Napíšte nám

Podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Týmto udeľujem súhlas M-Plus Services s.r.o so spracovaním mojich osobných údajov v
dotazníku a osobných údajov získaných z tejto stránky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.